Bordi Editorial

Av. Lütfü BaşözKryeredaktori i Përgjithshëm
Av. Ramazan ÇakmakcıDrejtori i shtypshkrimeve
Belgin GerçekKoordinatori i Marrëdhënieve Akademike
Av. İlirjan Shkrela
Av. Artan Shllaku
Ahmet GjinishiTaksave dhe Ekspert Financiar
   
   
Prof.Dr. Gökhan ANTALYAMarmara Üni. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuku Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ayşe Zeynep Kuru DÜREN İstanbul Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof.Dr. Münir EKONOMİ
Prof.Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Baki KURU
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Saba ÖZMEN Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof.Dr. Hasan PULAŞLI İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. Sultan ÜZELTÜRK
Doç.Dr. Şafak NARBAY Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Gediz KOCABAŞ Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Nesrin Akın SUNAY Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Kutluhan Bozkurt LL.M. Eur. (Munih), Uluslararası Kıbrıs Üni. (Cyprus International Uni.) & Yeditepe Üni.