Legal Publishing Albania

Adresa:
Rruga Sami Frasheri, Pallati 14, Hyrja 11, Ap. 8 Ne
Tirane - Albania
www.legalalbania.com
[email protected]

Koordinatorët e Kontaktit:

Për Kontaktet në Shqip:

İlirjan Shkrela
Tel: + 355 67 201 8389

Për Kontaktet në Anglisht:

Ahmet Gjinishi
Tel : +355 69 401 1155

Për Kontaktet në Turqisht:

Koordinatori i Marrëdhënieve Akademike
Belgin Gerçek
Tel: +90 216 449 04 85

Kryeredaktori
Ramazan Çakmakcı
Tel: +90 532 494 56 73